Event

Credits

2013 november party  
2013 Salsa Open Air Ben Kwanten
2013 Salsa Open Air fotografi-evy
2013 februari Party fotografi-evy
2012 november party fotografi-evy
2012 seizoensafsluiting  
2012 Salsa Social Night  
2011 Salsa Open Air Bruudruuster
2011 Tango in het park Bruudruuster
2011 seizoensafsluiting  
2010 kerstfeest  
2010 Salsa Open Air Bruudruuster
2010 seizoensafsluiting  
2009 kerstfeest  
2009 Salsa2you Party  
2009 Salsa Open Air Bruudruuster
2009 seizoensafsluiter BBQ  
2008 kerstfeest  
2008 White Party  
2008 Salsa Open Air  
2007 Tropical Party  
2007 Salsa Open Air Ben Philipsen
2007 Salsa Open Air Bruudruuster
2007 seizoensafsluiter  
2005 Salsa Open Air  
2004 Salsa Party  
2004 Salsa Open Air  
2002 Salsa Party  
Flyers